Orkestrering og koreografi som ledelsesanalogi

Metaforer er ofte meget hjælpsomme, fordi de hjælper os med at fokusere, og dermed udelukke megen 'støj', men også på grund af de analogier, som metaforen bygger på. H'er er et lysende eksempel, som for nogle kan være til inspiration i deres ledelsesmæssige tænkning.

Læs mere

Hvem kører med klatten?

Når stærke meninger brydes, hævdvundne privilegier og traditioner udfordres og ledelsesretten ekserceres i fri dressur, så skal det jo slå gnister. Er vi imidlertid vidner til et klassisk drama hvis traurige slutning allerede er skrevet – eller er der måske plads til nye muligheder?

Læs mere

Ansvar, hvem, mig?

I toppen af enhver organisation befinder sig ‘øretævernes holdeplads’ - en daglig ledelse, direktion, og en bestyrelse af en eller anden slags. Det er dér, de store beslutninger træffes, men også kun dér det ultimative ansvar, for alt hvad der foregår i organisationen, er lokaliseret. Allerede de gamle romere spurgte ‘.. men hvem vogter vogterne ..’ – og det spørgsmål synes sørgeligt relevant i disse tider.

Læs mere

Engagement i organisationer – en bog

Som titlen beskriver, er engagementet bogens fokus, og forskning om engagementet viser, at engagementet fremmer både vækst, motivation og trivsel og samtidig reducerer engagementet stress. Bogens fokus på engagementet kan læses som et alternativ til det sædvanlige fokus på stress og trivsel, når det gælder forbedringer af arbejdsmiljøet, for med fokus på engagementet slår man flere fluer med eet smæk. I bogens del 2 er der en guide til, hvordan ledere kan lede og organisere arbejdet, så engagementet kan fastholdes og dermed skabe motivation, trivsel og mindre stress.

Læs mere

Socialministeriet og de mange millioner – hvor svært kan det være …?

Endnu en gang: ledelse - og ledelse af ledelse - er for vigtig til at overlade til inkomptente, dovne, ligeglade, selvgode mennesker. De gode af slagsen forstår ledelse som instrumental for kunde/borger-oplevet kvalitet, høj faglig standard, effektivitet i processer og procedurer, samt og trivsel og udvikling for personalet. Når d'et er tilfældet, så bliver den enkelte leders ego ikke så vigtigt.

Læs mere

Når ”dynamisk kompleksitet” ikke bare er konsulent-bragesnak …

Det er sagt så mange gange: verden i det 21. århundrede er dynamisk kompleks. Dynamisk fordi meget ændrer sig mere eller mindre konstant; kompleks fordi der er utallige involverede mennesker (og strukturer) på mange niveauer, i mange retninger, ofte med store forskelle i tilhørsforhold og loyaliteter, ind- og hensigter, kompetencer, erfaringer, ressourcer og magt til at påvirke.

Læs mere

Det kommer an på størrelsen …

Fusioner er generelt baseret på en tro på, at stort er godt, for der argumenteres ofte med stordriftsfordele, når flere organisationer bliver til en. Men er stort altid godt, og for hvem er stort godt – eller måske skidt? Læs mere om en konkret fusion.

Læs mere