Det kommer an på størrelsen …

Fusioner er generelt baseret på en tro på, at stort er godt, for der argumenteres ofte med stordriftsfordele, når flere organisationer bliver til en. Men er stort altid godt, og for hvem er stort godt – eller måske skidt? Læs mere om en konkret fusion.

Læs mere