Hvem kører med klatten?

Når stærke meninger brydes, hævdvundne privilegier og traditioner udfordres og ledelsesretten ekserceres i fri dressur, så skal det jo slå gnister. Er vi imidlertid vidner til et klassisk drama hvis traurige slutning allerede er skrevet – eller er der måske plads til nye muligheder?

Læs mere

Ansvar, hvem, mig?

I toppen af enhver organisation befinder sig ‘øretævernes holdeplads’ - en daglig ledelse, direktion, og en bestyrelse af en eller anden slags. Det er dér, de store beslutninger træffes, men også kun dér det ultimative ansvar, for alt hvad der foregår i organisationen, er lokaliseret. Allerede de gamle romere spurgte ‘.. men hvem vogter vogterne ..’ – og det spørgsmål synes sørgeligt relevant i disse tider.

Læs mere