Orkestrering og koreografi som ledelsesanalogi

Metaforer er ofte meget hjælpsomme, fordi de hjælper os med at fokusere, og dermed udelukke megen 'støj', men også på grund af de analogier, som metaforen bygger på. H'er er et lysende eksempel, som for nogle kan være til inspiration i deres ledelsesmæssige tænkning.

Læs mere