Hvad vil vi?

Tjaaaah, hvad vil vi egentlig …

Ledelse med anderledes vinkler
Ledelse er for vigtig til at overlade til en snæver kreds af ’eksperter’. Ledelse  angår os alle. Dem, der allerede er ledere, og dem, der gerne vil være det. Og ikke at forglemme alle brugerne; dem som på godt og ondt påvirkes af ledere og ledelsessystemer. Alle medarbejderne, offentlige som private, i frivillige organisationer, men også børn og unge i familier, skoler og ungdomsuddannelser.
Præsten er leder, skolelæreren, landmanden, sygeplejersken – og statsministeren……

Den ny ledelsesblog
Bloggens “basisgruppe” udgøres af Steen Hvid og Ivan Jensen; to erfarne, nysgerrige ledelsesmennesker, som i forskellige sammenhænge har været ledere, undervist i og undersøgt ledelse, været konsulenter i organisationer og virksomheder. Vi har mødt hinanden i den offentlige lederuddannelse, hvor rigtig mange ledere lærer at lede professionelt, men vi har også haft vores gang i det private erhvervsliv

Vi har forskellige opfattelser af ledelse og er derfor ikke altid enige. Det er imidlertid fælles vores grundholdning og udgangspunkt, at ledelse er kompliceret, dynamisk, og aldrig enkel eller ligetil.

Det betyder, at det organisatoriske, ledelsesmæssige landskab ikke lader sig indfange og beskrive af én bestemt teori. Der findes således ikke, uanset hvor gerne vi ville én teori, der kan forklare en problemstilling til fulde.
Alle teorier har deres styrker og svagheder – og deres begrænsninger. Den enkelte teori må således stille sig til tåls med at bidrage til det samlede billede; aldrig at kunne regne med at kunne stå alene.

Længe leve den kvalificerede pluralisme !

Dogme 1
At enhver teori i bedste fald er sand i sit eget univers, men at andre positioner, perspektiver og paradigmer har deres legitime bidrag at yde; at de med rette kan se tingene anderledes.

Dogme 2
At ledelse, teoretisk og praktisk, er afhængig af tiden, omgivelserne, omstændighederne – så det, der var rigtigt i går, ikke behøver at være det i dag, og det der dur i USA, ikke nødvendigvis dur i Danmark.

Men for ikke at ende i et kviksand, hvor alt afhænger af alt andet, vover vi alligevel en påstand om nogle kvalitetskriterier, som gælder i næsten alle situationer: ledelse skal være etisk forankret, evidensbaseret, velbegrundet, gennemsigtig, retfærdig, kompetent, og hele tiden bidrage til en effektiv brug af de ressourcer, organisationen har til rådighed.

Disse forudsætninger hjælper os med skabe to af arbejdslivets vigtigste komponenter: meningsfuldhed og identitet. Og for at gøre det lidt mere konkret og udfordrende:

– Er du som leder parat til at stå på mål for dit eget lederskab, og ikke gemme dig bag f.eks. topledelsen?
– Vil du for eksempel have en kopi af dig selv som din chef?
– Er du parat til at ændre dig lige så meget, som du forventer at dine medarbejdere skal ændre sig, når der er behov for det?
– Søger og får du kvalificeret feedback på dit lederskab fra dine nærmeste?
– Kan og tør du sige fra overfor urimelige krav eller forventninger oppe- eller
udefra?

Endnu en blog
Er der virkelig behov for en blog som denne? Det vil tiden afgøre.
Vi håber at bloggen kan være et forum for mennesker, der har mod og lyst til at erkende og anerkende mangfoldigheden i ledelse, og den tvivl det nødvendigvis må medføre.

Vi håber at ’helt almindelige ledere’ vil have lyst til at bidrage med spørgsmål og indvendinger, kommentarer og synspunkter. At de vil stille spørgsmål, udfordre, undre sig – og bidrage konstruktivt.
Vi har en god tradition for dialog og samarbejde i Danmark. Lad os bruge den til i fællesskab at blive klogere på ledelse, både i teori og praksis. For der er med garanti nogle derude, som kan hjælpe med “forslag der har virket hos os”, gode idéer, eller andre ud- og indspil, som måske kan udløse en aha-indsigt for dig.

Ud over selv at bidrage med indlæg nu og da, vil vi med mindst mulig redaktionel indgriben, sikre en sober tone i alle indlæggene, som meget gerne må være skarpe i substansen, så længe de bliver forfattet med pli og skyldig respekt for de involveredes integritet og synspunkter.

Du må meget gerne sprede den gode nyhed – og bloggens adresse –  www.ledelse.one – til dem, du kender, som har eller kunne have en interesse i ledelse.

Vi glæder os til at høre fra dig!