Om Os

Uddannet cand.merc. med speciale i organisationsteori.

Arbejdet 20 år i den finansielle sektor, 7 år med erhvervsuddannelser, 10 år med offentlig lederuddannelse. Kontorchef, udviklingschef, lektor og nu selvstændig konsulent og projektmager.

Jeg synes ledelse er et spændende felt, fordi det rummer så mange aspekter teoretisk og praktisk. Modsætningsfyldt og præget af dilemmaer – fordi lederen ofte beslutter og handler på en måde, der samtidigt vurderes både positivt og negativt.
Ledelse er ikke bare for ledere, men for alle der ønsker indflydelse. Ledelse kan belyses på så mange forskellige måder med relevante teoretiske begreber. Det gir ofte helt nye vinkler.

Kontakt: steen.hvid@konsensus.biz

Læge, og, bl.a. meget andet uddannet ledelses- og organisationskonsulent. 15 år som (diabetes)forsker og leder inden for den farmaceutiske industri, og andre 15 år som chef, leder, og underviser i ledelse. Jeg har boet og arbejdet 5 år i hhv. New Zealand og Oman. Arbejder nu som selvstændig konsulent.

Med afsæt i min egen erfaring er jeg fascineret af komplicerede, dynamiske organisationer og deres strukturelle og mellemmenneskelige kommunikation og samarbejde. Jeg har en særlig interesse i virtuelle organisationsformer, dvs. når mange skal arbejde sammen om fælles opgaver, men er spredte i tid, sted og viden.

Kontakt: ij@metamanagement.dk